Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 128 Next Page
Page Background

GECONSOLIDEERDEWINST-

ENVERLIESREKENING (IN ’000 €)

2012

2013

2014

2015

2016

Opbrengsten

254 505

245 980

262 619

301 571

324 938

EBITDA

72 252

75 006

71 303

88 739

91 650

REBITDA

74 001

74 634

74 264

90 958

94 574

Brutowinst

82 221

82 111

81 843

99 578

100 209

Bedrijfsresultaat

51 673

55 069

50 665

65 245

63 207

Financieel resultaat

-5 859

-5 998

-4 295

-7 754

-7 619

Winst voor belastingen

45 814

49 071

46 370

57 491

55 588

Winst

35 704

37 541

35 167

32 255

47 646

Courante winst

37 405

37 395

35 589

43 207

40 413

JAARLIJKSE

GROEIPERCENTAGES

2012

2013

2014

2015

2016

Opbrengsten

0,3%

-3,3%

6,8%

14,8%

7,7%

EBITDA

-3,1%

3,8%

-4,9%

24,5%

3,3%

REBITDA

3,2%

0,9%

-0,5%

22,5%

4,0%

Brutowinst

3,2%

-0,1%

-0,3%

21,7%

0,6%

Bedrijfsresultaat

-3,1%

6,6%

-8,0%

28,8%

-3,1%

Winst

-2,1%

5,1%

-6,3%

-8,3%

47,7%

Courante winst

6,3%

0,0%

-4,8%

21,4%

-6,5%

GECONSOLIDEERDE BALANS

(IN ’000 €)

2012

2013

2014

2015

2016

Vaste activa

261 868

255 239

302 068

392 075

424 122

Vlottende activa

65 703

55 072

44 996

98 624

79 324

TOTAAL ACTIVA

327 571

310 311

347 064

490 699

503 446

Eigen vermogen

108 668

104 657

104 732

123 033

149 898

Provisies en uitgestelde belastingen

21 466

20 525

18 352

27 029

25 531

Lange-termijn financiële schulden

81 709

87 917

91 471

214 000

207 278

Korte-termijn financiële schulden

37 731

19 332

44 095

8 714

6 996

Handels- en overige schulden

72 949

70 487

79 651

97 090

100 160

Overige

5 048

7 393

8 763

20 833

13 582

TOTAAL PASSIVA

327 571

310 311

347 064

490 699

503 446

AANTAL

BIOSCOPEN

(1)

BELGIË

FRANKRIJK

SPANJE

NEDERLAND

LUXEMBURG ANDERE (POLEN

& ZWITSERLAND)

TOTAAL

2016

12

11

6

15

3

2

49

BEZOEKERS

(MIO)

(2)

BELGIË

FRANKRIJK

SPANJE

NEDERLAND

LUXEMBURG

ZWITSERLAND

TOTAAL

2015

9,2

6,4

4,4

1,7

0,3

0,1

22,1

2016

8,4

7,0

4,4

2,8

1,1

0,1

23,8

2016 t.o.v. 2015

-8,2%

9,3%

1,0%

56,9%

309,3%

-10,0%

7,5%

KERNCIJFERS

(1) Inclusief Cinema City Poznań (Polen), uitgebaat door Cineworld en UGC Toison d’Or (België) uitgebaat door UGC.

(2) Exclusief Cinema City Poznań (Polen) en UGC Toison d’Or (België).

Kerncijfers en ratio’s

2

KINEPOLIS GROUP

JAARVERSLAG 2016

01 / KERNCIJFERS EN RATIO’S