Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 128 Next Page
Page Background

De courante winst over het boekjaar bedroeg

€ 40,4 miljoen, een daling met 6,5% tegenover 2015,

omwille van hogere afschrijvingen als gevolg van de

expansie en een hogere effectieve belastingvoet.

De totale winst nam echter toe met 47,7%, tot

€ 47,6 miljoen, door de éénmalig geboekte provisie

in 2015 naar aanleiding van het besluit van de

Europese Commissie met betrekking tot de Excess

Profit Ruling en anderzijds door de opbrengsten uit

de verkoop van Utopolis België in 2016.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene

Vergadering van woensdag 10 mei 2017 voorstellen

een pay-out ratio van 50% toe te passen op de netto

winst. Rekening houdend met het aantal dividend­

gerechtigde aandelen op datum van 17 februari 2017,

komt dit neer op een bruto-dividend van € 0,87

per aandeel. Dit betekent een stijging van 10,1%

tegenover 2015.

Expansie blijft hoog op de agenda staan. Onder­

tussen beschikken we over 49 bioscopen en onlangs

werden de bouwwerken aangevat voor een nieuwe

bioscoop in ’s-Hertogenbosch (Nederland), die begin

2018 zal opengaan. Daarnaast zullen we in 2018 ook

de eerste Kinepolis-bioscoop in de Franse regio

Île-de-France openen, in Brétigny-sur-Orge, op

35 kilometer ten zuiden van Parijs.

We werken inmiddels bijna 10 jaar op onze drie

strategische pijlers en ze werpen nog steeds hun

vruchten af. We blijven investeren in innovatie en

een ongeëvenaarde klantbeleving. De Cosy Seats

werden in 2016 in nog meer bioscopen uitgerold,

nagenoeg alle nieuw gebouwde bioscopen werden

uitgerust met 100% laserprojectie en intussen wordt

ook de implementatie van ons nieuwe bioscoop-ERP

systeem (= het softwarepakket achter alle inter­

acties met de klant) afgerond. We zetten ook verder

in op digitale marketing. Zo laat de nieuwe Kinepolis

app voor Android en iOS-gebruikers ons toe verder

in interactie te treden met onze bezoekers en een

aanbod op maat aan te bieden.

Om innovatie en ondernemerschap binnen de

organisatie verder aan te wakkeren, over afdelings-

grenzen heen, lanceerde Kinepolis begin 2016 het

‘Innovation Lab’. Op een jaar tijd werden zo meer dan

300 ideeën verzameld, komende uit verschillende

landen, uit alle hoeken van de organisatie. Het

‘Sushicque’-concept, een sushibar in eigen beheer, is

het eerste afgewerkte project dat hieruit ontstaan

is, en tal van andere projecten worden momenteel

verder uitgewerkt.

Artist impressions Kinepolis ’s-Hertogenbosch (NL)

en Brétigny-sur-Orge (FR)

6

KINEPOLIS GROUP

JAARVERSLAG 2016

02 / JAAROVERZICHT