Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 128 Next Page
Page Background

a/opbrengsten 2016

29,1%

30,3%

28,3%

30,2%

25,0

30,0

35,0

32,5

27,5

2012

2013

2014

2015

2016

29,1%

rebitda/opbrengsten 2016

Netto financiële schuld / eigen vermogen 2016

0,6

0,9

1,2

1,5

29,1%

30,3%

28,3%

30,2%

25,0

30,0

35,0

32,5

27,5

2012

2013

2014

2015

2016

29,1%

0,83

0,84

1,13

1,32

2012

2013

2014

2015

2016

1,13

25

30

35

,6

,9

,2

,5

21,8%

22,9%

20,9%

21,5%

rebitda/opbrengsten 2016

Roce 2016

15,0

20,0

25,0

22,5

17,5

2012

2013

2014

2015

2016

Netto financiële schuld / eigen vermogen 2016

0,6

0,9

1,2

1,5

17,9%

29,1%

30,3%

28,3%

30,2%

25,0

30,0

35,0

32,5

27,5

2012

2013

2014

2015

2016

29,1%

0,83

0,84

1,13

1,32

2012

2013

2014

2015

2016

1,13

25

30

35

0,6

0,9

1,2

1,5

15

20

25

GEGEVENS PERAANDEEL

(3)

2012

2013

2014

2015

2016

Opbrengsten

8,77

9,06

9,99

11,26

11,94

EBITDA

2,49

2,76

2,71

3,31

3,37

REBITDA

2,55

2,75

2,82

3,40

3,48

Winst

1,23

1,38

1,34

1,20

1,75

Courante winst

1,29

1,38

1,35

1,61

1,48

Eigen vermogen, aandeel van de Groep

3,75

3,85

3,89

4,59

5,51

Bruto-dividend

(4) (5)

0,47

0,64

0,65

0,79

0,87

Pay-out ratio

35%

45%

50%

50%

50%

RATIO’S

(3) Berekend op basis van het gewogen gemiddeld aantal aandelen voor de relevante periode, vermenigvuldigd met vijf

voor de perioden 2011 tot en met 2013, om rekening te houden met de aandelensplitsing in 2014 en de vergelijking

van de cijfers toe te laten.

(4) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen. Voor de jaren 2012 en 2013 gedeeld door 5

rekening houdend met de aandelensplitsing in 5 vanaf 1 juli 2014 omwille van vergelijkbaarheid.

(5) Over het boekjaar 2014 werd tevens een bijkomend uitzonderlijk dividend van € 0,20 per aandeel uitgekeerd.

ROCE

NETTO FINANCIËLE SCHULD /

EIGEN VERMOGEN

REBITDA / OPBRENGSTEN

RENTABILITEITSRATIO’S

2012

2013

2014

2015

2016

EBITDA / Opbrengsten

28,4%

30,5%

27,2%

29,4%

28,2%

REBITDA / Opbrengsten

29,1%

30,3%

28,3%

30,2%

29,1%

Brutowinst / Opbrengsten

32,3%

33,4%

31,2%

33,0%

30,8%

Bedrijfsresultaat / Opbrengsten

20,3%

22,4%

19,3%

21,6%

19,5%

Winst / Opbrengsten

14,0%

15,3%

13,4%

10,7%

14,7%

RATIO’S FINANCIËLE STRUCTUUR

2012

2013

2014

2015

2016

Netto financiële schuld

90 200

88 141

118 645

162 008

169 751

Netto financiële schuld / EBITDA

1,25

1,18

1,66

1,83

1,85

Netto financiële schuld / REBITDA

1,22

1,18

1,60

1,78

1,79

Netto financiële schuld / Eigen vermogen

0,83

0,84

1,13

1,32

1,13

Eigen vermogen / Balanstotaal

33,2%

33,7%

30,2%

25,1%

29,8%

Current ratio

0,61

0,62

0,36

0,85

0,71

ROCE

21,8%

22,9%

20,9%

21,5%

17,9%

3

KINEPOLIS GROUP

JAARVERSLAG 2016

01 / KERNCIJFERS EN RATIO’S