Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 128 Next Page
Page Background

VERSLAG VAN DE RAAD

VAN BESTUUR

31 Bespreking van de resultaten

36 Corporate Governance

Verklaring

54 Andere inlichtingen

55 Verklaring mbt de informatie

opgenomen in dit jaarverslag

INFORMATIE OVER

HET AANDEEL

58 Aandeel Kinepolis Group

FINANCIEEL RAPPORT

62 Geconsolideerde jaarrekening

68 Toelichtingen bij de

geconsolideerde jaarrekening

122 Verslag van de commissaris

124 Beknopte jaarrekening

van Kinepolis Group NV

126 Verklarende woordenlijst

127 Financiële kalender

2017-2018

Onze mensen

Kinepolis Dordrecht (NL)

Kinepolis Enschede (NL)

KINEPOLIS GROUP

JAARVERSLAG 2016

1

INHOUD