Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 128 Next Page
Page Background

Onze mensen

Ruim 2 300 medewerkers zetten zich elke dag in

ommiljoenen bioscoopbezoekers een onvergetelijke

filmbeleving te bezorgen. Het talent en de inzet van

die medewerkers is de sleutel tot het succes van

Kinepolis. Kinepolis wil een zelflerende organisatie

zijn, wat betekent dat mensen verantwoordelijkheid

dragen voor afdelingsdoelstellingen en -budgetten

en daarbij de ruimte krijgen om initiatief te nemen en

te leren van elkaar. Kinepolis’ ambitie als werkgever

bestaat erin het beste uit elk van haar medewerkers

te halen onder het motto ‘Plus est en Nous’.

K-WAARDEN

‘Client Focus’, ‘Teamwork’, ‘Operational Excellence’,

‘Flexibility’ en ‘Hands-on’ zijn de gedragswaarden die

elke Kinepolis-medewerker hoog in het vaandel

draagt. De klant centraal zetten, constructief

samenwerken met een gemeenschappelijk doel voor

ogen, je job op een correcte en efficiënte manier

uitvoeren, flexibel omgaan met veranderingen en zin

voor initiatief en ondernemerschap: iedereen wordt

geacht individueel en als team invulling te geven aan

elk van deze aspecten.

TALENT FACTORY

Kinepolis is gestart met een ‘Talent Factory’ om

interne talenten in kaart te brengen met het oog op

ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden.

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in het aantrekken

van externe talenten, die de groeiende organisatie

mee kunnen vormgeven en verder

professionaliseren.

Ook opleiding – voor elke medewerker – is een

belangrijk aspect van de ‘Human Capital’-filosofie.

‘Kinepolis Academy’ helpt medewerkers hun

persoonlijke vaardigheden aan te scherpen, onder

meer door middel van e-learning. Daarnaast zijn er

voor managers ook persoonlijke coachingtrajecten

onder de noemer ‘Kinepolis University’.

Het motto binnen het Kinepolis personeelsbeleid: ‘Plus est en Nous’

18

KINEPOLIS GROUP

JAARVERSLAG 2016

02 / JAAROVERZICHT