Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 128 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 128 Next Page
Page Background

REAL ESTATE

Real Estate is een aparte activiteit binnen Kinepolis

die het beheer, de valorisatie en de ontwikkeling

van de vastgoedportefeuille van de Groep coördi-

neert. Kinepolis onderscheidt zich van veel andere

bioscoopuitbaters door haar unieke vastgoed­

positie. De Groep heeft immers het overgrote deel

van haar vastgoed in eigen handen. Kinepolis

beschikte begin 2017 over 49 bioscopen, goed voor

528 zalen en ca. 124 000 zitplaatsen.

Meer dan 70 000 m² wordt verhuurd aan derden.

De klantenstroom van deze handelszaken (vooral

shops en horeca) wordt meestal gegenereerd door

de aanwezigheid van de bioscoop.

Kinepolis Fenouillet (FR)

Kinepolis Jaarbeurs (Utrecht, NL)

The Magic Forest, Madrid (ES)

Brasserie Fifth Avenue in Kinepolis Breda (NL)

Kinepolis onderscheidt

zich van veel andere

bioscoopuitbaters door haar

unieke vastgoedpositie.

DIGITAL CINEMA SERVICES

Digital Cinema Services (DCS) omvat alle technische

expertise die Kinepolis in huis heeft op het vlak van

digitale projectie en geluid. Deze expertise wordt in

de eerste plaats intern aangewend, maar Kinepolis

DCS levert ook aan derden technologische diensten.

17

KINEPOLIS GROUP

JAARVERSLAG 2016

02 / JAAROVERZICHT