Kinepolis Group : Dividenduitkering

Gereglementeerde informatie
 
11 mei 2016, 13u00
 
De Gewone Algemene Vergadering van Kinepolis Group NV heeft vandaag besloten een dividend van 0,79 euro bruto per aandeel (0,5767 euro netto na aftrek van 27% roerende voorheffing) uit te betalen aan de aandeelhouders. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 17 mei 2016 tegen afgifte van coupon n° 3.
De ex coupon datum is vastgesteld op 13 mei 2016 en de record datum op 16 mei 2016.
 
 
KINEPOLIS GROUP NV
Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel
Ondernemingsnummer BTW BE  0415.928.179 RPR Brussel