In-theater sales (ITS)

De activiteit in-theater sales (ITS) omvat alle inkomsten uit de verkoop van drank, snacks en merchandising in de bioscoopcomplexen. Door ingrijpende maatregelen, zowel op het vlak van infrastructuur en salesconcepten als qua aanbod, heeft deze activiteit de voorbije jaren voortdurend aan belang gewonnen. Vandaag beschikken de meeste bioscopen van het Kinepolis-netwerk over grote selfserviceshops (Mega Candies), die determinerend zijn in het toenemende succes van ITS . In bepaalde landen werd dit concept aangevuld met specifieke, lokale initiatieven. Zo heeft de koffiehoek een prominente plaats verworven in alle Franse Kinepolis-bioscopen. Naast een breed filmaanbod dat diverse doelgroepen moet aanspreken, wordt aldus een breed assortiment van voeding en drank aangeboden dat tegemoet komt aan de voorkeuren van elk van die doelgroepen.