Box Office

Box office-opbrengsten vloeien voort uit de verkoop van bioscooptickets. Het bezoekersaantal is hierin een stuwend element en is zelf sterk afhankelijk van een aantal sleutelfactoren, waaronder het inhoudelijke aanbod, weersomstandigheden en vakantieperiodes. Kinepolis heeft voortdurend aandacht voor de optimalisatie van de bezoekersaantallen in haar multi- en megaplexen. Via haar uitgebreid filmaanbod bereikt zij een breed scala van film- en cultuurliefhebbers. Op het vlak van programmatie blijft Kinepolis haar bestaand publiek verrassen. Gebruik makend van een performant en innovatief relatiemarketingsysteem gaat Kinepolis op zoek naar de voorkeuren van de klant. Kinepolis wil de klant betrekken en de klantenrelatie optimaliseren, onder meer via online en mobiele dienstverlening. De aanhoudende investeringen in het teken van klantenbeleving, zoals digitalisering, accommodatie en selfservice worden door de klanten gewaardeerd. De groep streeft dan ook naar de hoogste en meest kwalitatieve norm inzake infrastructuur, comfort, organisatie en technologie, wat de voorbije jaren tot opmerkelijke innovaties leidde.