Kapitaal

  • Kapitaal: € 18 952 288,41
  • Aantal stemrechtverlenende effecten: 27 365 197
  • Aantal stemrechten: 27 365 197
  • Statutaire kennisgevingsdrempels: 3%, 5% en vervolgens de veelvouden van 5%

 

Aandelen

Die het kapitaal vertegenwoordigen 27.365.197
Die het kapitaal niet vertegenwoordigen 0
Potentieel toekomstige aandelen van warranten voortvloeiend uit 0
Totaal 27.365.197

Het kapitaal bedraagt op 31/12/2016, €18.952.288,41 en wordt vertegenwoordigd door 27.365.197 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die alle dezelfde maatschappelijke rechten genieten.