Aandeelhoudersstructuur en kennisgevingen

Kinepolis background image
Aandeelhoud​ers Aantal aandelen (stemrechten) %
Kinohold BIS 12.700.050 46,41
Dhr. Joost Bert 492.218 1,80
Kinepolis Group n.v. 475.351 1,74
Free Float, waarvan: 13.697.578 50,05
- BNP Paribas Asset Management SA

1.366.585

4,99
Totaal 27.365.197 100%

Laatste transparantiekennisgeving

Laatste melding conform art. 74 § 8 van de Wet van 01/04/07

Meldingen de dato 25 augustus 2020

In overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, en latere actualisaties waarvan de laatste per 23 augustus 2019, meldt Kinepolis Group NV dat door de overdracht van 11.495 eigen aandelen in het kader van de uitoefening van opties het aantal door haar per 25 augustus 2020 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ten opzichte van het vorig jaar gedaald is van 492.346 aandelen naar 480.851 aandelen.

Voor de goede orde, meldt Joost Bert dat, in overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 23 augustus 2019, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, het aantal aangehouden aandelen in Kinepolis Group NV per 25 augustus 2020 ongewijzigd bleef tegenover het vorige jaar en aldus Joost Bert en Pentascoop NV samen nog steeds 492.218 aandelen in Kinepolis Group NV aanhouden.

Voor de goede orde, meldt Kinohold bis SA dat, in overeenstemming met art. 74 § 8 van de Wet van 1 april 2007 en in verwijzing naar de aanmelding van 19 februari 2008 en latere actualisaties, waarvan de laatste per 23 augustus 2019, verricht in overeenstemming met art. 74 § 6 van voormelde wet, het aantal door haar per 25 augustus 2020 gehouden aandelen in Kinepolis Group NV ongewijzigd is gebleven en nog steeds 12.700.050 bedraagt.

Contact

Kinepolis Group NV
Schelde 1
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00