Working@Kinepolis

Plus est en nous

De unieke ‘movie experience’ die de groep belooft, is onmogelijk zonder de inzet en het talent van haar medewerkers. De beleving van de bezoekers is immers in belangrijke mate afhankelijk van het enthousiasme en de individuele talenten van de eigen medewerkers.

Daarom is het Kinepolis’ ambitie een werkgever te zijn die het beste uit elk van haar medewerkers haalt. De unieke klantenbeleving vertaalt zich aldus in een unieke werkbeleving.

Kinepolis wil dit realiseren door het creëren van arbeidsomstandigheden:

  • waarin iedereen zijn of haar talenten optimaal benut en ontwikkelt voor zichzelf en voor Kinepolis
  • waarin efficiënte en klantgerichte samenwerking centraal staat
  • waarin de Kinepolis-waarden niet enkel woorden, maar ook daden zijn

Kinepolis gelooft dat open communicatie met de medewerkers een sleutel is om de algemene klantentevredenheid en de prestaties van de groep voortdurend te stimuleren. De groep voert op jaarlijkse basis een onderzoek uit naar de personeelstevredenheid. Met specifieke initiatieven zoals ‘operating reviews’ streeft Kinepolis een intensieve interactie met de medewerkers na. Deze reviews zijn als het ware ‘lerende netwerken’, binnen dewelke de afdelings- en bedrijfsobjectieven aansluiting vinden.

Kinepolis Academy

Permanent leren is belangrijk voor Kinepolis. Kinepolis Academy bevat diverse opleidingstrajecten waarvan een deel via e-learning verloopt. De diverse trajecten bieden de medewerkers de mogelijkheid voortdurend hun persoonlijke vaardigheden aan te scherpen.

Talent Factory

De opbouw van een Talent Factory helpt Kinepolis de aanwezige talenten permanent in kaart te hebben en ze op het juiste moment in te zetten. 

Zelflerende organisatie

Met het oog op permanente maximale klantentevredenheid wil Kinepolis zich blijven ontwikkelen als een zelflerende organisatie. Hiertoe legt zij de nadruk op:

  • het stimuleren van interactie
  • ruimte voor initiatief
  • personeelstevredenheid en -betrokkenheid