Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van Kinepolis is afgestemd op de geografische markten waarin zij actief is. De belangrijkste landen zijn België, Frankrijk, Spanje, Nederland en Luxemburg. De organisatie kenmerkt zich door haar vlakke structuur met korte beslissingslijnen en een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden en doelstellingen.

De groep is gestructureerd rond vijf operationele entiteiten:

  • Cinema-Operaties voor bioscoopexploitatie
  • Real Estate voor vastgoedbeheer
  • Kinepolis Film Distribution (KFD) voor filmdistributie
  • Brightfish, de regie voor schermreclame in België
  • Digital Cinema Services (DCS) voor technologische ondersteuning

Centraal in de organisatie staat het principe ‘budget ownership’, waarbij ‘budget owners’ binnen de hun toevertrouwde ‘profit centers’ verantwoordelijkheid dragen voor financiële en kwalitatieve prestatie-indicatoren als klanten- en medewerkerstevredenheid. Kinepolis beoogt duurzame waardecreatie door tegelijk de financiële en kwalitatieve indices te maximaliseren en in balans te brengen. Kinepolis wil een zelflerende organisatie zijn met ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling.