Missie en strategie

Kinepolis wil film- en cultuurliefhebbers ‘the ultimate movie experience’ bieden. Voor haar aandeelhouders wil Kinepolis duurzame waarde creëren. Dit alles met respect voor het milieu en de belangen van al haar stakeholders: filmliefhebbers, medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en alle andere partners. Hiertoe steunt Kinepolis op een strategisch model dat geënt is op de volgende drie strategische pijlers:

  • de beste marketeer zijn
    Door een intensieve interactie met haar bezoekers en een innovatief aanbod wil Kinepolis maximaal tegemoet komen aan de veranderende behoeften en wensen van het publiek. Door optimaal in te spelen op het verwachtingspatroon van al haar doelgroepen wil Kinepolis zich profileren als beste marketeer.
  • de beste cinema-operator zijn
    Kinepolis wil haar publiek laten genieten van unieke ontspanningsmogelijkheden en zakelijke ervaringen. Kinepolis wil de beste cinema-operator zijn en streeft naast een technische en logistieke topkwaliteit, naar een klantenbeleving die enkel in een Kinepolis-omgeving kan worden genoten.
  • de beste cinema-vastgoedbeheerder zijn
    Kinepolis wil de beste vastgoedmanager zijn door haar unieke vastgoedpositie optimaal te beheren, te valoriseren en verder te ontwikkelen.

Kinepolis wil haar strategische pijlers uitbouwen op een maatschappelijk verantwoorde manier en innovatie en business excellence perfect inpassen in de principes van duurzaam ondernemerschap.