Duurzaamheid

Binnen een bredere maatschappelijke context wil Kinepolis niet voorbijgaan aan de ecologische, culturele of sociale gevolgen van haar bedrijfsvoering. Als duurzame onderneming wil de groep rekening houden met haar globale maatschappelijke rol en haar mogelijke impact op alle belangengroepen. Het duurzaamheidsproject van Kinepolis kreeg de naam ‘Green Star’ mee.

‘Green Star’ wil de leidraad, het motto worden van het duurzame beleid van Kinepolis.

Omdat afval een directe impact heeft op het leefmilieu, heeft Kinepolis de voorbije jaren voortdurend inspanningen geleverd om de afvalstromen te beperken of beter te kanaliseren.

Een intensieve sensibilisering komt zowel de afvalpreventie ten goede als de selectieve inzameling en ecologische verwerking van de verschillende fracties. De inspanningen hebben al tot een  aanzienlijke reductie van de hoeveelheid restafval geleid, een ontwikkeling die in de toekomst nog wordt verdergezet.

De digitalisering van de filmproducties past in datzelfde plaatje, omdat het het gebruik van klassieke pellicule overbodig maakt, net zoals het transport van de filmrollen. Dankzij haar volledige digitalisering (sinds 2012) reduceert Kinepolis op grote schaal de milieubelasting.

Het verbruik van energie is een voortdurend aandachtspunt en werd dankzij verscheidene maatregelen al aanzienlijk teruggedrongen. Een betere energie-efficiëntie zorgt ervoor dat de ecologische voetafdruk van Kinepolis systematisch afneemt.

Tot slot wil Kinepolis niet voorbijgaan aan haar socio-culturele impact. In de programmatie en de conceptualisatie van de bioscopen wordt voortdurend rekening gehouden met maatschappelijke minderheden. Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers of een nieuwe culturele invulling zijn concrete uitingen van de manier waarop Kinepolis sociale of etnische minderheidsgroepen een betere maatschappelijke en socio-culturele integratie wil bevorderen.

Uiteraard komt het sociale engagement van de groep ook tot uiting in diverse maatschappelijke projecten, zowel via sponsoring, mecenaat als benefietacties.